Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και επισκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Κοινότητα Κουρουτών Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 100.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί εξωτερικό δίκτυο σύνδεσης της νέας αδειοδοτημένης γεώτρησης στη θέση «Μέσα Καυκάρου» με τη δεξαμενή ύδρευσης της κοινότητας Κουρουτών. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί επισκευή της δεξαμενής ύδρευσης, περίφραξη αυτής και του χώρου της γεώτρησης.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου σε δήλωσή του τόνισε: «Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Δημοτικού μας έργου. Το συγκεκριμένο έργο, σε συνδυασμό με τη λειτουργία της νέας γεώτρησης θα λύσει το τεράστιο πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετώπιζε η περιοχή, καθ’ όλη τη θερινή περίοδο. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, καθώς το πάγιο αίτημα υδροδότησης, εδώ και δεκαετίες των κατοίκων της κοινότητας Κουρουτών, θα ξεκινήσει άμεσα να υλοποιείται».