Υπηρεσίες για Πολίτες

Η ενότητα “Υπηρεσίες για Πολίτες” αποτελεί ένα πλήρες και έγκυρο πληροφοριακό εργαλείο για τον πολίτη. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις σελίδες αυτές, δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους πολίτες να μάθουν τις απαραίτητες διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να εξυπηρετηθούν έγκαιρα από τα γραφεία και τις Υπηρεσίες του Δήμου Αμαρίου.

Στόχος του Δήμου μας είναι να βοηθήσει τους πολίτες να πληροφορηθούν εκ των προτέρων για τις διαδικασίες αυτές, καθιστώντας τη διεξαγωγή τους ακόμα πιο εύκολη και γρήγορη.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας επίσημα έντυπα, να τα συμπληρώσετε και να τα καταθέσετε στην ανάλογη υπηρεσία. Στις ιστοσελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε υπηρεσίας όπως, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και email, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εξυπηρέτηση σας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων παρακάτω, ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία για την διεκπεραίωση του.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.