Κάλεσμα στους πολίτες να ελέγξουν τις διοικητικές πράξεις των ακινήτων τους που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον δασικό χάρτη κάνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Για να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ κλικ εδώ.

Σε ανακοίνωση της δίνει οδηγίες για την υποβολή των αντιρρήσεων:

«Από την Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών  διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διοικητικές πράξεις της Δασικής Υπηρεσίας (τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού  ή τελεσίδικες αποφάσεις επιτροπών ή Απαντητικά  έγγραφα της Υπηρεσίας μας   επί αιτήσεων χαρακτηρισμού εκτάσεων που εκδόθηκαν από 11-06-1975 ως τέλος Απριλίου 1981  τα οποία θεωρούνται τελεσίδικα)  οι οποίες δεν έχουν απεικονιστεί στο Δασικό Χάρτη για τεχνικούς κυρίως λόγους (παλιά τοπογραφικά χωρίς συντεταγμένες ή σε αυθαίρετο σύστημα).

Παρακαλούνται οι πολίτες που διαθέτουν τις αναφερόμενες διοικητικές πράξεις να ελέγξουν  αν αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Δασικό Χάρτη σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να μεριμνήσουν ώστε προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Γραφείο ΣΥΑΔΧ, Δ/νση Δασών Ρεθύμνου Κόμβος Αμαρίου Μισίρια , ΤΚ 74100  , Ρέθυμνο   ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση syadx.reth@apdkritis.gov.gr ) στο ΣΥΑΔΧ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  να προβούμε  σε ατελή αντίρρηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
  1. Αίτηση προς το ΣΥΑΔΧ με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα
  2. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας (να είναι εμφανείς και οι δύο όψεις),
  3. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 της έκτασης για την οποία έχει εκδοθεί η διοικητική πράξη στο όποιο θα βεβαιώνεται από τον μηχανικό ότι το τοπογραφικό διάγραμμα αυτό προκύπτει από την εξάρτηση του παλαιού που συνόδευε την σχετική διοικητική πράξη  , είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στα ανωτέρω και διάγραμμα σε ψηφιακή μορφή της έκτασης την οποία αφορά η αντίρρησή σας (αρχείο που θα περιλαμβάνει μόνο το όριο του ακινήτου σε κλειστή πολυγωνική γραμμή  dxf 2000) .
  4. Απλό φωτοαντίγραφο της πράξης χαρακτηρισμού ή της απόφασης επιτροπής και το πιστοποιητικό τελεσιδικίας .
  5. Τεκμηρίωση του έννομου συμφέροντος (συμβόλαιο , Ε9 κλπ)

Παρακαλούμε για την όσο το δυνατό συντομότερη υποβολή της αίτησής σας .

Όσον αφορά την προθεσμία  υποβολής της αίτησης σας παρακαλούμε να είστε σε επικοινωνία με την υπηρεσία μας . (τηλ. 2831023308, 2831029193 , 2831024853)

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης http://www.apdkritis.gov.gr/Περιβάλλον  μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις ατελούς αντιρρήσεων ,πρόδηλων σφαλμάτων κλπ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες».

Διαβιβαστικό της απόφασης