Στην υποβολή πρότασης για την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης και της λειτουργικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, προχώρησε τις προηγούμενες μέρες ο Δήμος Αμαρίου.

Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 210.000 €, υποβλήθηκε στην ανοικτή πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σύμφωνα με το σχεδιασμό του Δήμου ενσωματώνει συνολικά την προμήθεια επτά (7) λογισμικών και εφαρμογών.

 

Αναλυτικότερα, η πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 

  1. Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων

Μέσω του συστήματος θα επιτυγχάνεται η διακρίβωση της κίνησης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και η άμεση ενημέρωση για έκτακτα συμβάντα στο όχημα ώστε να διασφαλίζεται στο έπακρο η ασφάλεια των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, μέσω της εφαρμογής θα υπάρχει πλήρης διαχείριση των εργασιών του γραφείου κίνησης και αυτοματοποιημένη ενημέρωση για τη συντήρηση και τις περιοδικές εργασίες των οχημάτων (ΚΤΕΟ, Ασφάλεια κ.α.).

  1. Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων

Αφορά στην εγκατάσταση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και mobile εφαρμογής για τη διαχείριση των κοινωνικών παροχών προς τους κατοίκους του Δήμου. Μέσω της πλατφόρμας οι αιτήσεις για ένταξη σε παροχές του Δήμου και η διεκπεραίωση τους από τους υπάλληλους του Δήμου θα γίνονται με ψηφιοποιημένο τρόπο συμβάλλοντας στην άμεση ενημέρωση των δημοτών και ταχύτερη επεξεργασία των αιτημάτων βελτιώνοντας την καθημερινή λειτουργία των υπαλλήλων.

  1. Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποιήση φακέλων

Η πλατφόρμα στοχεύει στην διαλειτουργικότητα και ψηφιοποιήση της λειτουργίας του γραφείου κοιμητηρίων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας του γραφείου και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Το σύστημα θα καλύπτει πλήρως τη διαχείριση ταφών, εκταφών, οστεοφυλακίων, παρατάσεων, χρεώσεων κ.λ.π, του εκάστοτε δημοτικού κοιμητηρίου. Επίσης, θα παρέχει τη χωρική απεικόνιση της πληροφορίας σε ψηφιακό χάρτη.

  1. Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών

Το σύστημα αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση ψηφιακής αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων, με δυνατότητες ψηφιακής υπογραφής και εκτεταμένης αναζήτησης. Μέσω του συστήματος θα συγκεντρώνονται και θα διακινούνται όλα τα έγγραφα μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου το οποίο θα διαλειτουργεί με τρίτα συστήματα με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό και επικοινωνία των υπηρεσιών και την εξοικονόμηση πόρων.

  1. Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος

Η διαδικτυακή εφαρμογή θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να διενεργεί διαβουλεύσεις με τους πολίτες μέσω διαδικτύου ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συμπεριληπτικότητα στη λειτουργία του Δήμου. Οι πολίτες μέσω αυθεντικοποίησης θα έχουν την δυνατότητα να σχολιάζουν και να συνδιαλέγονται με τη δημοτική αρχή, να προτείνουν και να απαντούν σε σχετικά ερωτηματολόγια.

  1. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων

Η διαδικτυακή εφαρμογή στοχεύει στην διαχείριση των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων, καθώς και στην συγγραφή των πρακτικών που συνδέονται με αυτές. Παράλληλα, παρέχει την δυνατότητα ψηφιακής αναζήτησης, ενώ υποστηρίζει και θέματα διαβούλευσης.

  1. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η εφαρμογή θα αξιοποιεί τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη διασύνδεση με τρίτα συστήματα για τη λήψη τιμολογίων, υπηρεσιών μητρώου αναθετουσών αρχών, αποστολή μηνυμάτων προς του προμηθευτές, εξαγωγή επιλεγμένων παραστατικών από το Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου κ.α.

 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ. Παντελή Μουρτζανό, οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της ταυτότητας του Δήμου Αμαρίου, ως «έξυπνου», λειτουργικού και φιλικού προς τους δημότες, με την εν λόγω πρόταση να κινείται σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Αφενός στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με σκοπό την παροχή πιο αποδοτικών, καινοτόμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αφετέρου στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας της εσωτερικής δομής, υλικής και άυλης, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των υπαλλήλων.