Την Πέμπτη 7 Ιανουάριου 2021 ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός υπέγραψε τη σύμβαση εκτέλεσης εργασιών για την ανάπλαση τριών (3) πλατειών σε οικισμούς του Δήμου Αμαρίου, προϋπολογισμού 220.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης (ΣΑΕΠ 502 του Κ.Α. 2014ΕΠ50200012) και περιλαμβάνει:

α) Την ανάπλαση της πλατείας που βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού Παντάνασσας. Προβλέπεται αντικατάσταση της δαπεδόστρωσης, συντήρηση και συμπλήρωση των λιθοδομών, δημιουργία χώρων πρασίνου και τοποθέτηση στοιχείων αστικού εξοπλισμού.

β) Την ανάπλαση τμήματος της κεντρικής πλατείας του οικισμού Πλατανίων. Προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού, η κατασκευή τοιχίων στο δυτικό τμήμα για την αναχαίτιση καταπτώσεων του πρανούς, εργασίες δεντροφύτευσης και τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού.

γ) Στον οικισμό Πλατάνου, την ανάπλαση της δημοτικής οδού από την συμβολή της με την επαρχιακή οδό έως την πλατεία της Πατρίτας. Επίσης, την κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου σε τμήμα της οδού,  δαπεδόστρωση των δύο πλατειών που βρίσκονται κατά μήκος της, τοίχους αντιστήριξης, δημιουργία χώρων πρασίνου και  τοποθέτηση στοιχείων αστικού εξοπλισμού.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου σε δήλωσή του ανέφερε: «Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την ανάπλαση των τριών πλατειών στους οικισμούς Παντάνασσας, Πλατανίων και Πλατάνου. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην αισθητική αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργικότητας και προσβασιμότητας των υπαίθριων χώρων των συγκεκριμένων οικισμών. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις  για την εκτέλεση έργων αναπλάσεων και σε άλλους οικισμούς, με επίκεντρο πάντα τους δημότες μας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους».