Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός υπέγραψε τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Γερακαρίου, Μεσονησίων και Ελενών», η οποία χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης (ΣΑΕΠ 402 με ΚA 2010ΕΠ40200009) με το ποσό των 70.000,00 €.

Η μελέτη που θα εκπονηθεί στα πλαίσια της Σύμβασης, αναφέρεται στα έργα Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης των λυμάτων στην περιοχή μελέτης, όπως αυτή ορίστηκε στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. Αποτελείται από τις εξής επιμέρους μελέτες:

  1. Τοπογραφική μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των λυμάτων και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.
  2. Γεωλογική – υδρογεωλογική έκθεση για τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.
  • Μελέτη καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων.
  1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα έργα κάθε οικισμού, για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Θα περιλαμβάνει και Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος άρδευσης, για την αδειοδότηση της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών της περιοχής.
  2. Μηχανολογική – Ηλεκτρολογική και Υδραυλική Προμελέτη των Ε.Ε.Λ. με τα Τεύχη Δημοπράτησης.
  3. Οριστική Υδραυλική μελέτη των έργων συλλογής – μεταφοράς των λυμάτων και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων με τα Τεύχη Δημοπράτησης.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου σε δήλωσή του επισήμανε: «Στα χωριά Γερακάρι, Μεσονήσια και Ελένες δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές διαχείρισης των αστικών τους λυμάτων καθώς η διάθεσή τους γίνεται ως επί το πλείστον σε απορροφητικούς βόθρους. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο στους τρεις αυτούς οικισμούς η εκπόνηση μελέτης για τη κατασκευή και τη λειτουργία κατάλληλων έργων συλλογής και σύγχρονων εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας και την εξολοκλήρου χρηματοδότηση της μελέτης ενός μεγάλου και αναγκαίου έργου υποδομής, το οποίο με τη κατασκευή του θα θωρακίσει περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή, τον υδροφόρα ορίζοντα και θα προστατέψει τη Δημόσια Υγεία».