Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου με τίτλο «Εργασίες στους Ι.Ν. Παναγίας και Αγ. Παντελεήμονα στην Κοινότητα Μέρωνα Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 78.700,00 € με ΦΠΑ.

Το έργο αφορά την συντήρηση – προστασία και ανάδειξη των δύο ναών και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ502 με Κ.Α. 2017ΕΠ50200004 της Περιφέρειας Κρήτης.

Συγκεκριμένα, στον Ι.Ν. Παναγίας θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος με κύριες εργασίες, τη διαμόρφωση της περίφραξης για την προστασία του Ναού από τα κινούμενα επί της επαρχιακής οδού οχήματα, την τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, καθώς και παρεμβάσεις ανάπλασης – αξιοποίησης του αύλειου χώρου του Ναού. Επίσης, στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα θα πραγματοποιηθούν εργασίες  αντικατάστασης της κεραμοσκεπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στεγάνωσης αλλά και τη διευθέτηση της απορροής των υδάτων.