Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου με τίτλο «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ζημιών από Πλημμύρες στο Δήμο Αμαρίου», προϋπολογισμού 300.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση αφορά την αποκατάσταση τμήματος του αγροτικού δρόμου, μήκους 2.045 μέτρων, που συνδέει την κοινότητα Βολεώνων με την Ιερά Μονή του Αγ. Αντωνίου στο Βένι. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής τριών τοιχίων αντιστήριξης οπλισμένου σκυροδέματος συνολικού μήκους 57 μέτρων, κατασκευής λιθορριπών με λίθους λατομείου για την αντιστήριξη των πρανών ανάντη και κατάντη του δρόμου καθώς και εργασίες για τη διευθέτηση της επιφανειακής απορροής σε όλο το μήκος του.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με το «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών  και Καταστροφών  που προκαλούνται  από Θεομηνίες  στους ΟΤΑ  Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας»

Ο Δήμαρχος Αμαρίου σε δήλωσή του τόνισε: «Με την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα το Φεβρουάριο του 2019, στο δρόμο που οδηγεί από τις Βολεώνες στην Ιερά Μονή Αγ. Αντωνίου στο Βένι. Τα έργα αποκατάστασης ζημιών αλλά και βελτίωσης βατότητας των οδών συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, εντός του έτους θα δημοπρατηθούν παρόμοια έργα και σε άλλες περιοχές του Δήμου μας».