Την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου με τίτλο «Συντήρηση και Διαπλάτυνση Δρόμου προς Αρχαιολογικό Χώρο Μοναστηρακίου Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 219.000,00 €,  με ανάδοχο τον Μπενάκη Αντρέα του Ματθαίου. Το έργο αφορά τη βελτίωση βατότητας και ασφάλειας της οδού από την Επαρχιακή Οδό υπ’ αριθμό 13 (Απόστολοι – Φουρφουράς) μέχρι την είσοδο του Αρχαιολογικού Χώρου Μοναστηρακίου Δήμου Αμαρίου. Στην υφιστάμενη κατάσταση ο δρόμος παρουσιάζει έντονα σημάδια φθοράς,  ενώ παρατηρείται αυξημένη κίνηση από ντόπιους και επισκέπτες. Οι κύριες εργασίες του έργου είναι η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους 96 μ. με σκοπό τη διαπλάτυνση και αντιστήριξη της οδού για τη πρόσβαση οχημάτων μεγάλου μήκους (λεωφορεία), η κατασκευή έγχρωμου βιομηχανικού δαπέδου σε επιφάνεια 1.600 τ.μ. σε τμήμα της οδού μέχρι και την είσοδο του Αρχαιολογικού Χώρου και η ασφαλτόστρωση του υπόλοιπου τμήματος μέχρι και την Επαρχιακή Οδό σε επιφάνεια 4.550 τ.μ.. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Κ.Α. 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης με το ποσό των 219.000,00 €.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου σε δήλωσή του τόνισε: «Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου ήταν αναγκαία καθώς το οδόστρωμα βρισκόταν σε άθλια κατάσταση και λόγω στενότητας της οδού η πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο με λεωφορεία ήταν απαγορευτική. Με την εκτέλεση του έργου αναβαθμίζονται ουσιαστικά οι υποδομές πρόσβασης και σε συνδυασμό με το έργο ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου Μοναστηρακίου που πραγματοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνης αναμένουμε αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής, καθώς θα δίνεται πλέον η δυνατότητα πραγματοποίησης οργανωμένων εκδρομών και με λεωφορεία».