Νέα ένταξη έργου στο Πράσινο Ταμείο για την κατασκευή καινούργιας παιδικής χαράς στο Θρόνος

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση πλατειών και κεντρικής οδού οικισμού Βολεώνων», προέβη το πρωί της Τρίτης, παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου. κ. Παντελής Μουρτζανός.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 170.560 €, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το ποσό των 136.448 € και από ίδιους πόρους του Δήμου Αμαρίου με το ποσό των 34.112 €.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή λίθινων τοιχίων αντιστήριξης του πρανούς στη δυτική πλευρά της κεντρικής οδού του οικισμού Βολεώνων, την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, καθώς και την ανάπλαση του πλατώματος κοντά στο Μνημείο Πεσόντων.

Επιπρόσθετα, το έργο με τίτλο «Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στον οικισμό Θρόνος Δήμου Αμαρίου», συνολικού προϋπολογισμού 70.250 €, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση σε πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, με το επιλέξιμο ποσό να ανέρχεται σε 28.284 €. Σύμφωνα με τη μελέτη, η παιδική χαρά αναμένεται να κατασκευαστεί στο βόρειο τμήμα της αυλής του ανενεργού σήμερα Δημοτικού σχολείου του οικισμού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με την υπογραφή της σύμβασης ανοίγει οι δρόμος για μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων στις Βολιώνες. Οι εργασίες κατά μήκος της κεντρικής δημοτικής οδού, στη κεντρική πλατεία, αλλά και στο πλάτωμα κοντά στο Μνημείο Πεσόντων, συνολικού προϋπολογισμού 170.000 ευρώ, αναμένεται να αναμορφώσουν συνολικά την όψη του οικισμού. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από το Πράσινο Ταμείο, με το Δήμο μας να συμβάλει και αυτός στο βαθμό που του αναλογεί με ιδίους πόρους. Παράλληλα, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι καθώς πρόσφατα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Πράσινο ταμείο για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς στον οικισμό Θρόνος, συνολικού προϋπολογισμού 70.000 , με το επιλέξιμο ποσό να ανέρχεται σε 28.284 €. Όπως έχω επισημάνει πολλές φορές, συνεχίζουμε μεθοδικά να διεκδικούμε και να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να αποκτήσει ο Δήμος μας υποδομές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας».