Στην υπογραφή σύμβαση έργου που αφορά την αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στο δημοτικό οδικό δίκτυο σε τέσσερις Κοινότητες του Δήμου Αμαρίου, προέβη, παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Συγκεκριμένα, το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αμαρίου από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών στις Κοινότητες Πατσού, Παντάνασσας, Φουρφουρά και Νίθαυρης», συνολικού προϋπολογισμού 230.000 , χρηματοδοτείται από τον ΚΑ 2019ΕΠ80200012 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης και αφορά σημαντικές παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης ζημιών και καταστροφών οι οποίες προκλήθηκαν κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2019 στο δημοτικό οδικό δίκτυο στις Κοινότητες Πατσού, Παντάνασσας, Φουρφουρά και Νίθαυρης.

Στο πλαίσιο υπογραφής της σύμβασης ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός, δήλωσε τα εξής:

«Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις και εκτελούμε τα απαραίτητα τεχνικά έργα σε όλους τους οικισμούς του Δήμου τα οποία συμβάλουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας του υφιστάμενου δημοτικού δικτύου το οποίο έχει υποστεί φθορές από τις συνεχόμενες Θεομηνίες των περασμένων ετών. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης ζημιών στις Κοινότητες Πατσού, Παντάνασσας, Φουρφουρά και Νίθαυρης».