ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Σε πλήρη λειτουργία αναμένεται να τεθεί από το φθινόπωρο

Σε πλήρη λειτουργία αναμένεται να τεθεί το φθινόπωρο η νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Αμάρι. Ήδη αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στα «Ρ.Ν.» ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, έχει ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία των μηχανημάτων χωρίς φορτίο (δηλαδή χωρίς σκουπίδια), προκειμένου να δουλέψουν τα μηχανήματα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει από τον ανάδοχο μετά το Πάσχα σταδιακά θα ξεκινήσει η λειτουργία με επεξεργασία λίγων ποσοτήτων απορριμμάτων από τους δήμους του νομού. Ο χρόνος της δοκιμαστικής λειτουργίας της νέας μονάδας είναι οι έξι μήνες, όπως προβλέπεται και από τη σχετική σύμβαση, ωστόσο το διάστημα αυτό είναι κρίσιμο, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα και να επιδιορθωθούν αλλά και να υπάρξει εξοικείωση και του προσωπικού με τον νέο εξοπλισμό.

Με τη λειτουργία του εργοστασίου θα αξιοποιηθούν και οι δυο χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων που βρίσκονται στην περιοχή. Το νέο έργο κατασκευάζεται στη θέση «Κουλέ Μασχάλια» εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Αμαρίου.

Η θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αμαρίου και θα λειτουργεί για πέντε χρόνια, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον ΕΣΔΑΚ για άλλα πέντε χρόνια.

Η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων του Αμαρίου θεωρείται μια από τις πλέον σύγχρονες της χώρας και αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων ολόκληρου του νομού, με δεδομένο ότι οι εγκαταστάσεις θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν και τους πέντε δήμους του Ρεθύμνου. Ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία για πέντε χρόνια της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, ήταν αρχικά 41,5 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η υλοποίησή του θα βελτιώσει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κρήτης, θα αναβαθμίσει τις δομές διαχείρισης των απορριμμάτων. Με αυτό το έργο, η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων στο Αμάρι εκσυγχρονίζεται και χρησιμοποιώντας όλες τις προηγμένες μεθόδους παράγεται όφελος για την κοινωνία.

Στόχος του περιβαλλοντικού έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα, καθώς και βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού, που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ (Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων) μέσω μηχανικής διαλογής.

Ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ολοκλήρωση του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων, όπως είπε, πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για όλη την Κρήτη, που θα εξυπηρετήσει όλη την Π.Ε. Ρεθύμνου. Η μονάδα θα επεξεργάζεται γύρω στους 38.000 τόνους απορριμμάτων εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των δήμων της Π.Ε. Ρεθύμνου. «Έχει ήδη ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία των μηχανημάτων χωρίς σκουπίδια και σύντομα αναμένεται η νέα μονάδα να ξεκινήσει την επεξεργασία απορριμμάτων στις αρχές του μήνα, όπως με ενημέρωσε ο ανάδοχος. Έτσι υπολογίζουμε το φθινόπωρο, τον Σεπτέμβριο η νέα μονάδα να ξεκινήσει την κανονική της λειτουργία. Ο αποκλειστικός σκοπός που γίνεται αυτό το έργο είναι για την προστασία του περιβάλλοντος» είπε.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευασθεί και μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.

Αναλυτικά, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ (Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων).

– Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

– Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του.

– Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.

– Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας.

– Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.

– Μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών.

– Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

– Συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού μετακομποστοποίησης και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για έξι μήνες.

Σε αναζήτηση χρηματοδότησης για νέο κύτταρο στο Αμάρι

Ωστόσο όπως εξήγησε μιλώντας στα «Ρ.Ν.», ο Π. Μουρτζανός, ήδη ο δήμος Αμαρίου προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων του νομού σε βάθος χρόνου, έχει καταθέσει στην Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο με την οικονομοτεχνική μελέτη, διεκδικώντας χρηματοδότηση για την αγορά χώρου, για την κατασκευή και λειτουργία νέου κυττάρου, ώστε μετά τη δεκαετία να υπάρχει ετοιμότητα και οργάνωση για να μπορεί να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η διαχείριση των απορριμμάτων. Για τη δημιουργία νέου κυττάρου άλλωστε έχει ήδη γίνει η μελέτη από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο είχε προκρίνει επτά χώρους σε κοντινή απόσταση. Σημειώνεται ότι το κόστος για την αγορά χώρου ΧΥΤΥ ανέρχεται σε 1.5 εκ. ευρώ. Με την εξαγορά αυτή θα καταστεί εφικτή η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων του νομού με ασφάλεια, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ορίζοντα 10ετίας που θέτουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αυξάνοντας το σχετικό δείκτη στα 50 και πλέον έτη, «ήδη ο Δήμος Αμαρίου βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης χρηματοδότησης για την εξαγορά του καταλληλότερου χώρου. Ο χώρος που έχει προταθεί ως κατάλληλος είναι ιδιωτικός και απαιτείται η εξαγορά του και είμαστε σε συζητήσεις με την Περιφέρεια για την εξεύρεση της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, το οποίο αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ενισχύοντας στην πράξη την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη προώθηση καθαρών και καινοτόμων τεχνολογιών διαχείρισης» τόνισε ο κ. Μουρτζανός.

Πηγή: Ρεθεμνιώτικα Νέα