Με την υπ’ αριθ. 4200/9-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγκρίθηκε χρηματοδότηση στο Δήμο Αμαρίου μετά από υποβολή πρότασης σε πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης στη δράση «Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού Πολιτισμού και Τουρισμού» (τομέων της RIS3 Crete).

Στη συγκεκριμένη δράση υποβλήθηκαν 25 προτάσεις από φορείς και οργανισμούς της Κρήτης, από τις οποίες εγκρίθηκαν 11. Ο Δήμος Αμαρίου με την πρόταση «Ψηφιακές διαδρομές στο Αμάρι», προϋπολογισμού 145.080,00 €, εντάχθηκε στη δράση με 7η θέση στην κατάταξη αξιολόγησης και βαθμολογία 30,52.

Η πράξη περιλαμβάνει:

  • Εφαρμογή ΑΜΑRΙ ΑΡΡ  – Δημιουργία του πρώτου ζωντανού ηλεκτρονικού Μουσείου Φύσης της περιοχής.
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικής εφαρμογής σε οθόνη αφής παιγνιώδους μάθησης (playful learning) για την αύξηση της επισκεψιμότητας από σχολεία και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως και από ανθρώπους τρίτης ηλικίας.
  • Ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές (Android / iOS)
  • Διαδραστικές εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές.
  • Δημιουργία κειμένων και μετάφραση στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά
  • Έντυπα φυλλάδια, χάρτες κ.α.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός δήλωσε: «Η πράξη “Ψηφιακές διαδρομές στο Αμάρι”  σε συνάρτηση με προηγούμενες πρωτοβουλίες μας αλλά και με τα σχεδιαζόμενα  επιπρόσθετα έργα θα καταστήσουν το Αμάρι φιλικότερο για τον επισκέπτη – ψηφιακά αναβαθμισμένο και ενημερωτικά πληρέστερο».