Στη έγκριση χρηματοδότηση ύψους 157.200 ευρώ για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από πηγή Γομαρά προς τον οικισμό Αγία Παρασκευή Δήμου Αμαρίου», προχώρησε με απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλης Κουτουλάκης.

Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς στην εν λόγω περιοχή αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας μέσω της μείωση σημαντικών διαρροών στο δίκτυο οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες πόσιμου ύδατος.

Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η επιχορήγηση του Δήμου Αμαρίου, ύψους 157.000 ευρώ για την αντικατάσταση μέρους του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από την πηγή Γομαρά προς την Αγία Παρασκευή έρχεται να επιλύσει σε μεγάλο βαθμό ένα χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης στην περιοχή. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τόσο τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη, όσο και τον Βουλευτή Ρεθύμνου κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για την έμπρακτη στήριξη τους σε αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε χρηματοδοτήσεις για έργα με σκοπό την ενίσχυση των υποδομών και κατ’ επέκταση τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας».