Σχετικά με την κατασκευή βιολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε Άγιο Ιωάννη, Νίθαυρη και Πλατάνια

Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προχώρησε τις προηγούμενες μέρες ο Δήμος Αμαρίου, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ. Παντελή Μουρτζανό, ο Δήμος Αμαρίου διεκδικεί χρηματοδότηση για την κατασκευή τριών νέων βιολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων στους οικισμούς Αγίου Ιωάννη, Νίθαυρης και Πλατανίων, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 2.340.342,92 €.

Πρόκειται, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, για μελέτες που είχαν εκπονηθεί με χρηματοδότηση της Περιφέρεια Κρήτης και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την συμπλήρωση και αντικατάσταση των υφιστάμενων δικτύων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων, τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, τα κύρια μέρη των τριών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων αποτελούμενα από τις προκατασκευασμένες μονάδες βιολογικής επεξεργασίας και απολύμανσης, τις συνδέσεις του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς και το κόστος απόκτησης των απαιτούμενων εκτάσεων και διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σχετική αδειοδότηση.