Στην ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροκτηνοτροφικής οδού εντός Κοινοτήτων Αποδούλου και Νίθαυρης Δήμου Αμαρίου» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, προϋπολογισμού 1.000.000 €, προχώρησε με απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

Φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού, μήκους 4.400 μέτρων, που συνδέει τους οικισμούς Βαθιακό και Σάτα και χωροθετείται εντός των Κτηματικών Περιφερειών Αποδούλου και Νίθαυρης, εξυπηρετώντας αγρότες και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν κυρίως χωματουργικές εργασίες, εργασίες αντιστήριξης πρανών της οδού, εργασίες καθαρισμού, διαμόρφωσης και διάνοιξης τάφρου καθ΄ όλο το μήκος της οδού, καθώς και επένδυσή της με οπλισμένο σκυρόδεμα. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την ασφαλτόστρωση της οδού και την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία αυτής, καθώς και την απαραίτητη σήμανση και διαγράμμιση της.

 

Με την υπογραφή της απόφασης ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ένταξη του εν λόγω έργου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 είναι μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς σε συνδυασμό με την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τη βελτίωση της βατότητας και την ασφαλτόστρωση του τμήματος Σάτα – Ρίζικας – Επαρχιακή οδός Αποδούλου – Αγ. Γαλήνης, ανοίγει το δρόμο για μια συνολική παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Βαθιακού, Σάτας και Ρίζικα. Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να εξασφαλιστεί οριστικά η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο πολλαπλά στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργο Γεωργαντά, τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, καθώς και τον Βουλευτή Ρεθύμνου κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, οι όποιοι στάθηκαν εξαρχής σύμμαχοί μας σε αυτή την προσπάθεια. Όπως έχω επισημάνει, ως Δημοτική Αρχή αναζητούμε και αξιοποιούμε στο έπακρο κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που έχουμε στην διάθεση μας προκειμένου να συνεχίσουμε να υλοποιούμε μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας».