Υπεγράφη η σύμβαση από το Δήμαρχο Αμαρίου Παντελή Μουρτζανό

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου με τίτλο «Βελτίωση βατότητας Αγροκτηνοτροφικής οδού εντός Κοινοτήτων Αποδούλου και Νίθαυρης Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 1.000.000 €, προέβη, παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με φυσικό αντικείμενο την ασφαλτόστρωση της χωμάτινης οδού, μήκους 4.400 μέτρων, που συνδέει τους οικισμούς Βαθιακό και Σάτα και χωροθετείται εντός των Κτηματικών Περιφερειών Αποδούλου και Νίθαυρης, εξυπηρετώντας αγρότες και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις, περιλαμβάνουν κυρίως χωματουργικές εργασίες, εργασίες αντιστήριξης πρανών της οδού, εργασίες καθαρισμού, διαμόρφωσης και διάνοιξης τάφρου καθ΄ όλο το μήκος της οδού, καθώς και επένδυσή της με οπλισμένο σκυρόδεμα. Το έργο, θα ολοκληρωθεί με την ασφαλτόστρωση της οδού και την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, σε επικίνδυνα σημεία αυτής, καθώς και την απαραίτητη σήμανση και διαγράμμιση της.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς με την υπογραφή της σύμβασης, υλοποιούμε ένα αίτημα δεκαετιών κατοίκων πέντε Κοινοτήτων που κατέχουν περιουσίες στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Βαθιακού – Σάτας. Υπενθυμίζω ότι, πρόσφατα, έχουμε υπογράψει σύμβαση 2.500.000 €, που περιλαμβάνει τη βελτίωση της βατότητας και την ασφαλτόστρωση και άλλων αγροτοκτηνοτροφικών περιοχών, μεταξύ των οποίων και του τμήματος Σάτα – Ρίζικας. Πρωταρχικός μας στόχος για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή μας, συνεχίζει να αποτελεί η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή του Δήμου μας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου».