Στην ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αμαρίου», συνολικού προϋπολογισμού 2.532.716,39 €, στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προέβη με απόφασή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκησης, κ. Στέλιος Πέτσας.

Συγκεκριμένα, η πράξη  αφορά τη βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών σε Κοινότητες του Δήμου Αμαρίου προβλέποντας εργασίες ασφαλτόστρωσης, κοιτόστρωσης οπλισμένου σκυροδέματος, μόρφωσης και κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου συλλογής όμβριων, καθώς και κατασκευής τεχνικών έργων για την απορροή αυτών.

Στόχος του έργου αποτελεί η βελτίωση, η αποκατάσταση και η συντήρηση του εκτεταμένου αγροτικού δικτύου που διαθέτει ο Δήμος Αμαρίου, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Επιπρόσθετα, η πράξη αναμένεται να συμβάλει θετικά και μέσω της μείωσης του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Με την υπογραφή της απόφασης ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός δήλωσε τα εξής:

«Η έγκριση του εν λόγω έργου, το οποίο αφορά σειρά εργασιών για τη βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών του Δήμου μας, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 €, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη η οποία μας ικανοποιεί απόλυτα. Με τον πρωτογενή τομέα να αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής μας οικονομίας, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε συνδυασμό με αντίστοιχες εργολαβίες οι οποίες εκτελούνται τη δεδομένη χρονική στιγμή, αναμένεται να καταστήσουν την πρόσβαση μια σημαντικής μερίδας των συνδημοτών μας στην εργασία τους ευκολότερη και ασφαλέστερη. Επιπρόσθετα, η υλοποίηση της πράξης θα συμβάλει, αδιαμφησβήτητα, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην ταχύτερη μεταφορά γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών μας. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στέλιο Πέτσα, όσο και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτή Ρεθύμνου, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη οι όποιοι στάθηκαν εξαρχής σύμμαχοί μας σε αυτή την προσπάθεια. Αξιοποιώντας κάθε χρηματικό εργαλείο που έχουμε στην διάθεση μας, συνεχίζουμε να διεκδικούμε πόρους, υλοποιώντας μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας».