Στη ένταξη του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών μεταφοράς νερού και επισκευή δεξαμενών στους οικισμούς Δρυγιές και Άνω Μέρος», στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προχώρησε με απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλης Κουτουλάκης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 207.000 € ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.), χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορά την αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού ύδρευσης από την πηγή «Πλατάνοι» προς τον οικισμό Δρυγιές, συνολικού μήκους 2.220 μ.. Υπενθυμίζεται ότι, σε ότι αφορά το ενδιάμεσο τμήμα, ο Δήμος Αμαρίου προέβη πρόσφατα στην αντικατάσταση των αγωγών μεταφοράς νερού εξαιτίας των παρατηρούμενων εκτεταμένων φθορών στο δίκτυο. Το δεύτερο μέρος του έργου, αφορά το τμήμα από την πηγή «Καλόειδενα» προς τον οικισμό Άνω Μέρος, συνολικού μήκους 800 μ.. Ενώ τέλος, ως τρίτη παρέμβαση, το έργο προβλέπει την επισκευή των δεξαμενών ύδρευσης των δύο οικισμών.

Με την υπογραφή της απόφασης ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η απόφαση ένταξης του εν λόγω έργου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με συνολικό προϋπολογισμό 207.000 €, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, καθώς θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του δικτύου, περιορίζοντας σημαντικά τις διαρροές που προκαλούνται λόγω της παλαιότητας του, οι οποίες είχαν ως συνέπεια να χάνονται σημαντικές ποσότητες πόσιμου νερού. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παρεμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με το έργο αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης από την πηγή Γομαρά προς τον οικισμό Αγία Παρασκευή, προϋπολογισμού 157.000 € για το οποίο η Τεχνική Υπηρεσία έχει ήδη προβεί στη δημοσίευση του σχετικού διαγωνισμού, αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στις εν λόγω περιοχές. Συνεχίζουμε, με σχέδιο, να προγραμματίζουμε, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα, όχι μόνο σε μεγάλα χωριά, αλλά και σε μικρούς οικισμούς, αντιμετωπίζοντας ισότιμα όλους τους δημότες μας».