Υπεγράφει η σύμβαση από τον Δήμαρχο Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανό

 

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου με τίτλο «Έργα υποδομής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο Δήμο Αμαρίου», προϋπολογισμού 298.000 €, προέβη, παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η συντήρηση υποδομών σε εγκαταστάσεις και δίκτυα ύδρευσης σε μία σειρά οικισμών του Δήμου Αμαρίου. Ειδικότερα, το έργο αφορά εργασίες επισκευής και μόνωσης υφιστάμενων παλαιών δεξαμενών ύδρευσης, προκειμένου να καταστούν σύγχρονες, απολύτως στεγανές και κατάλληλες για επαφή με πόσιμο νερό, ενώ παράλληλα, προβλέπεται και η αντικατάσταση και η κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς.

Το έργο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του έργου [Επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»].

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου μας, αποτελεί για τη Δημοτική μας Αρχή ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας με πολλαπλά οφέλη για όλους μας. Οι παρεμβάσεις επισκευής και μόνωσης των υφιστάμενων παλαιών δεξαμενών ύδρευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς διασφαλίζουν και μελλοντικά την ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχεται στους δημότες μας. Με τη μόνωση των δεξαμενών, αποτρέπονται δυνητικές διαρροές και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης του νερού. Επιπλέον, η αντικατάσταση και κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς νερού, συμβάλλει στην αποτελεσματική και αξιόπιστη διανομή του νερού στους οικισμούς, μειώνοντας τις απώλειες διαρροών και βλαβών στο δίκτυο».