Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1181/12-02-2021 Απόφασης «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Καταληκτική ημερομηνία η 10η Δεκεμβρίου 2021 

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ