Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στα γραφεία της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Δίκτυο Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων», στο Δήμο Αμαρίου,  η 6η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέστησαν τα μέλη:

  • Λιονή Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Κουρκουλός Παύλος, Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρίου, Γραμματέας Δ.Σ.
  • Χνάρης Μανώλης, Περιφερειακός Σύμβουλος Ρεθύμνης, μέλος Δ.Σ.
  • Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Ρεθύμνης, μέλος Δ.Σ.
  • Δρ. Σωτηράκη Σμαράγδα, εκπρόσωπος « ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ», μέλος Δ.Σ.

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης η Διευθύντρια της Εταιρίας, κα Σταυρουλάκη Ασπασία, η Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, κα Βυδάκη Ευθυμία, ο απερχόμενος Προέδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης και Μελετητής του Master Plan της Σχολής Ασωμάτων, Δρ. Στεφανάκης Αλέξανδρος και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου, κος Χριστοδουλάκης Βασίλης.

Απουσίασαν ο Δήμαρχος Αμαρίου κος Μουρτζανός Παντελής, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ  κι ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ρεθύμνης, κος Κακογιαννάκης Νίκος, μέλος του Δ.Σ., λόγω σημαντικών υποχρεώσεων.

 

Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν σημαντικά θέματα σχετικά με τη  πορεία και τη λειτουργία της Εταιρίας αλλά και του έργου της αξιοποίησης – αναβάθμισης του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και του περιβάλλοντος χώρου, της λειτουργίας του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές» και της επαναλειτουργίας της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Ασωμάτων.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν υπήρξε η πορεία των συμβάσεων της περίφραξης των εκτάσεων της Σχολής Ασωμάτων αλλά και η Μελέτη των νέων Κτηριακών Υποδομών και Εξοπλισμού της Σχολής Ασωμάτων, η σύμβαση της οποίας υπογράφηκε με τον ανάδοχο στις 28 Φεβρουάριου 2023.

Ακολούθησε συζήτηση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ενώ συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν από το Δ.Σ τα επόμενα βήματα, που θα περιλαμβάνουν:

Α) την πρόσκληση προς τα ακαδημαϊκά  και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού μας, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το ΙΤΕ και το ΓΕΩΤΕΕ αλλά και τους Κτηνοτροφικούς Συλλόγους Κρήτης,  με σκοπό να συμμετέχουν ως αρωγά μέλη και πολύτιμοι σύμβουλοι σε αυτή την αναπτυξιακή προσπάθεια.

Β) τη συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου , το οποίο θα διαθέτει συμβουλευτικό ρόλο  προς τον Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο σε θέματα κατάρτισης των επιστημονικών στρατηγικών, του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και των στρατηγικών αξόνων της έρευνας, όσο και σε θέματα καθορισμού των απαιτούμενων μέσων για την εκτέλεσή τους (επιστημονικό περιεχόμενο, προσωπικό, απαιτούμενα οικονομικά και υλικά μέσα).

Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επιστήμονες, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες στους τομείς δραστηριοποίησης του Δικτύου.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, τόνισαν για άλλη μια φορά την ικανοποίηση για τη πορεία του έργου, την αισιοδοξία τους για το μέλλον  αλλά και την ανάγκη να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου στα επόμενα βήματα, με αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της Κρήτης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και ανάπτυξης.