Υπογράφτηκαν οι σχετικές συμβάσεις από τον Δήμαρχο Παντελή Μουρτζανό

Στην υπογραφή δύο νέων συμβάσεων έργων που αφορούν υποδομές ύδρευσης και εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες προέβη, παρουσία των αναδόχων, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Συγκεκριμένα, το πρώτο έργο με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης σε Κοινότητες του Δήμου Αμαρίου», συνολικού προϋπολογισμού 218.000,00, , χρηματοδοτείται από τον Κ.Α. 2001ΣΕ05500002 της ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών για εκτέλεση εργασιών σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας και αφορά την κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης στους οικισμούς Πλατάνια και Δρυγιές, χωρητικότητας 200 κ.μ. και 100 κ.μ. αντίστοιχα, καθώς και την κατασκευή των εξωτερικών δικτύων.

Το δεύτερο έργο με τίτλο «Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Βισταγής και Πλατανίων» συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 €, χρηματοδοτείται από τον ΚΑ 2019ΕΠ80200012 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του Φεβρουαρίου 2019, σε τρία σημεία της Δημοτικής οδού Ε.Ο.22 – Βισταγή – Πλατάνια. Κύριες εργασίες του έργου, οι οποίες μελετήθηκαν με γνώμονα όχι μόνο την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την πρόληψη νέων στο μέλλον, είναι η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με λίθους μεγάλης μάζας, η κατασκευή στραγγιστικού έργου και η κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες που απαιτούνται ώστε το οδόστρωμα να αποκατασταθεί πλήρως.