Υπεγράφη η σύμβαση από το Δήμαρχο Αμαρίου Παντελή Μουρτζανό

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου με τίτλο «Κατασκευαστικές εργασίες σε Κοιμητήρια του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 92.464,79 €, προέβη τις προηγούμενες μέρες, παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Το έργο αφορά μια σειρά παρεμβάσεων στα κοιμητήρια των οικισμών Αγίου Ιωάννη, Νεφς Αμαρίου, Καλογέρου, Λαμπιωτών και Οψιγία, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων, φαινόμενα υπερχείλισης της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε ορισμένα κοιμητήρια, η βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά, επεκτάσεις του διαθέσιμου χώρου ταφής, καθώς και η κατασκευή αργολιθοδομών και τοιχοδομών εσωτερικά και εξωτερικά των κοιμητηρίων.