Τηλεοπτική κάλυψη στις «Λευκές Περιοχές»

Τηλεοπτική κάλυψη στις «Λευκές Περιοχές»

160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα δωρεάν. Η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή για το διάστημα 01.11.2021 – 15.11.2021. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Αρωγής...