Σημαντική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου

Σημαντική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους (με βάση τα οριζόμενα στο Άρθρο 39 του Ν. 4801/2021 [ΦΕΚ 83/Α/24-05-2021])  —πολίτες, Δήμους και άλλα Νομικά Πρόσωπα— να προσκομίσουν στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνου με σχετικό αίτημά τους οποιαδήποτε στοιχεία διοικητικών πράξεων όπως, πράξη...