Ανακοίνωση ενόψει της Ελαιοκομικής περιόδου

Ανακοίνωση ενόψει της Ελαιοκομικής περιόδου

Ενόψει της Ελαιοκομικής περιόδου, έχουν εκφραστεί έντονα παράπονα από δημότες – ιδιοκτήτες ελαιώνων, ότι κτηνοτρόφοι της περιοχής δεν έχουν απομακρύνει μέχρι σήμερα τα ποίμνιά τους από τις γεωργικές εκτάσεις των Κοινοτήτων. Παρακαλούνται λοιπόν όλοι οι...
Ανακοίνωση ενόψει της ελαιοκομικής περιόδου

Ανακοίνωση ενόψει της ελαιοκομικής περιόδου

Ενόψει της ελαιοκομικής περιόδου, έχουν εκφραστεί έντονα παράπονα από δημότες – ιδιοκτήτες ελαιώνων, ότι κτηνοτρόφοι της περιοχής δεν έχουν απομακρύνει μέχρι σήμερα τα ποίμνιά τους από τις γεωργικές εκτάσεις των Κοινοτήτων. Παρακαλούνται λοιπόν όλοι οι...