ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δημοσιοποίησε τις προτεινόμενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που απαιτούνται για το έργο με τίτλο «Έργα Φράγματος Πλατύ Ποταμού...