Επιδότηση παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από τον κορωνοϊό τους μήνες Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020

Επιδότηση παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από τον κορωνοϊό τους μήνες Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα που έχουν τα νομικά πρόσωπα των Δήμων καθώς και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και...