Επισκέψεις Ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία (Ιούλιος 2021)

Επισκέψεις Ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία (Ιούλιος 2021)

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Π.Ι. #ΝΙΘΑΥΡΗΣ (τηλ. 2833031224) Δευτέρα 5/7/2021: Θα βρίσκεται στη Νίθαυρη και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της Νίθαυρης και Λοχριάς Πέμπτη 22/7/2021: Θα βρίσκεται στη Νίθαυρη και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της...