Ενημέρωση πολιτών για την καύση πολυετών φυτειών

Ενημέρωση πολιτών για την καύση πολυετών φυτειών

Σύμφωνα με ενημέρωση του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης για την καύση πολυετών φυτειών προβλέπονται τα εξής: α) Η υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε...