Τηλεοπτική κάλυψη στις «Λευκές Περιοχές» – Προθεσμία μέχρι τις 15.03.2022

Τηλεοπτική κάλυψη στις «Λευκές Περιοχές» – Προθεσμία μέχρι τις 15.03.2022

Νοικοκυριά σε οικισμούς εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα δωρεάν. Ο νέος κύκλος αιτήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για την υπαγωγή των δικαιούχων στο Μητρώο των Λευκών Περιοχών έχει ξεκινήσει. Η #προθεσμία υποβολής των...
Τηλεοπτική κάλυψη στις «Λευκές Περιοχές»

Τηλεοπτική κάλυψη στις «Λευκές Περιοχές»

160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα δωρεάν. Η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή για το διάστημα 01.11.2021 – 15.11.2021. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Αρωγής...