Νηπιαγωγείο Φουρφουρά | Συνεργασία σχολείου και οικογένειας: Συζητώντας με τους γονείς.

Νηπιαγωγείο Φουρφουρά | Συνεργασία σχολείου και οικογένειας: Συζητώντας με τους γονείς.

* Άρθρο της εκπαιδευτικού Νικολουδάκης Ελένης Έρευνες εδώ και χρόνια καταδεικνύουν ότι η συνεργασία σχολείου και οικογένειας οφελεί τις επιδόσεις των παιδιών, τις κοινωνικές τους δεξιότητες, ενώ μειώνει τα προβλήματα μέσα στην τάξη.  Ποια είναι όμως η γνώμη των γονέων...