Δήμος Αμαρίου | Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού προϋπολογισμού  13.000.000‎ €

Δήμος Αμαρίου | Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού προϋπολογισμού 13.000.000‎ €

Στην υποβολή τριών ολοκληρωμένων και ώριμων προτάσεων προς χρηματοδότηση και ένταξη τους στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών προχώρησε ο Δήμος Αμαρίου. Οι υποβληθείσες προτάσεις έργων, για τις οποίες έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις και...