Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 14:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για...
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-06-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-06-2024

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024, ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου. Παράλληλα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 17:00, είναι προγραμματισμένη η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Ακολουθεί η ημερησία διάταξη...
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

  Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 14:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:   Έγκριση Μελέτης Οδοποιίας, της Εταιρείας «Τέρνα Ενεργειακή», στο πλαίσιο...
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 19:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς το Υ.Π.Α.Α.Τ. για δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο...