Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | Ανάπτυξη αποδοτικών πολιτικών κινήτρων

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | Ανάπτυξη αποδοτικών πολιτικών κινήτρων

Ο Δήμος Αμαρίου συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης. Η ανάπτυξη αποδοτικών πολιτικών κινήτρων μπορεί...