Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Αμαρίου – Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Αμαρίου – Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης

Ο Δήμος Αμαρίου συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης. Σε προηγούμενο στάδιο της διαβούλευσης,...