Αρχεία:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ