Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 203928) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 200221) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,ΒΡΥΣΩΝ, ΚΑΡΔΑΚΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ,ΔΡΥΓΙΩΝ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥΚΑΙ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχείο: ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ