Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 185032) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΆΞΗ: ΚΈΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΉΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΜΑΡΊΟΥ, ΥΠΟΈΡΓΟ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΉΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΜΑΡΊΟΥ»

3.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ ΚΕΝΑΚ 3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Α 3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Β Κατεβάστε τα αρχεία ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 197370) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΨΥΔΡΙΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ «ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Κατεβάστε τα έγγραφα ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ [ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ] «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Κατεβάστε τα αρχεία ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 193906) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΑΞΗ: ΚΕΝΤΡΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΉΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ ΚΕΝΑΚ ΑΡΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 172156) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΗ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ (1): ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Κατεβάστε τα αρχεία ΕΔΩ