Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 92683) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 92448) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ(ΝΕΟ): ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 91740) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΏΝ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ΔΉΜΟΥ ΑΜΑΡΊΟΥ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΎΡΕΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2019 – ΥΠΟΈΡΓΟ (ΝΈΟ): «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΒΑΤΌΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΊΟΥ, ΛΑΜΠΙΩΤΏΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΊΟΥ»”

Αρχείο: ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ-ΛΑΜΠΙΩΤΕΣ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 90795) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ(ΝΕΟ): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΑΡΧΕΙΑ - ΝΑΟΙ ΜΕΡΩΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 90569) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΊΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΟΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»”

Αρχείο: ΑΡΧΕΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ