Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 90128) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΑΡΧΕΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 89832) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΙΣΤΑΓΗ, ΒΡΥΣΕΣ, ΜΕΡΩΝΑΣ,ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΝΙΘΑΥΡΗ ΚΑΙ ΟΨΙΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΙΣΤΑΓΗ, ΒΡΥΣΕΣ, ΜΕΡΩΝΑΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΝΙΘΑΥΡΗ ΚΑΙ ΟΨΙΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: 1-ΔΙΚΤΥΑ 6 ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1.100.000 2-ΔΙΚΤΥΑ 6 ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1.100.000 3-ΔΙΚΤΥΑ 6 ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1.100.000      

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 88853) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΙΣΤΑΓΗ, ΒΡΥΣΕΣ, ΜΕΡΩΝΑΣ,ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΝΙΘΑΥΡΗ ΚΑΙ ΟΨΙΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΙΣΤΑΓΗ, ΒΡΥΣΕΣ, ΜΕΡΩΝΑΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΝΙΘΑΥΡΗ ΚΑΙ ΟΨΙΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΔΙΚΤΥΑ 6 ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1.100.000 ΑΡΧΕΙΟ 1 ΔΙΚΤΥΑ 6 ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1.100.000 ΑΡΧΕΙΟ 2 ΔΙΚΤΥΑ 6 ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1.100.000 ΑΡΧΕΙΟ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 88544) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχείο: ΑΡΧΕΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 88556) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ.ΚΑ. 2013ΕΠ4020001 ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»”

Αρχείο: ΔΡΟΜΟΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  

Δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο – βενζίνη) κίνησης, λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου και πετρελαίου θέρμανσης για το Δήμο Αμαρίου και τα νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2020 – 2021»

Αρχεία: Ψ7ΩΛΩΨΨ-1ΛΒ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ