Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 200221) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,ΒΡΥΣΩΝ, ΚΑΡΔΑΚΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ,ΔΡΥΓΙΩΝ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥΚΑΙ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχείο: ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 185032) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΆΞΗ: ΚΈΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΉΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΜΑΡΊΟΥ, ΥΠΟΈΡΓΟ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΉΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΜΑΡΊΟΥ»

3.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ ΚΕΝΑΚ 3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Α 3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Β Κατεβάστε τα αρχεία ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 197370) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΨΥΔΡΙΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ «ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Κατεβάστε τα έγγραφα ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ [ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ] «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Κατεβάστε τα αρχεία ΕΔΩ