Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Αμαρίου αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Σασματζόγλου

Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Αμαρίου αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Σασματζόγλου

Παντελής Μουρτζανός: «Αμαριώτες επιστήμονες επαγγελματικά καταξιωμένοι στο εξωτερικό συμπορεύονται μαζί μας και συνδράμουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στον αγώνα και στις προσπάθειες μας για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας» Καθήκοντα άμισθου...