Νέα – Ανακοινώσεις

«Υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση των μελετών του Κέντρου Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και δια βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου»

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός υπέγραψε τη σύμβαση για την εκπόνηση των μελετών του Κέντρου Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και δια βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου με ανάδοχο την Ένωση Οικονομικών Φορέων με εκπροσώπους...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 90569) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΊΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΟΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»”

Αρχείο: ΑΡΧΕΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ

Ανακοίνωση περί χορήγησης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την 12/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για το διαγωνισμό του έργου: «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας Υποέργο: Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ζημιών από Πλημμύρες στο Δήμο Αμαρίου»

Αρχείο: 13. Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών (Αποφ. 95_2020)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ(ΝΕΟ): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχείο: 4. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΟΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

Αρχείο: 1. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης 100.000

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 90128) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΑΡΧΕΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

“Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ στους δικαιούχους του Δήμου Αμαρίου”

Ο Δήμος Αμαρίου ενημερώνει τους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή ειδών παντοπωλείου (ελαιόλαδο, πελτές, γάλα εβαπορέ, ζυμαρικά, ρύζι, φακές, φασόλια) και ειδών κρεοπωλείου (αρνί, βόειο κρέας) την Τρίτη 19 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις...