ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 92683) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 92448) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ(ΝΕΟ): ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχεία: ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΝΩΝ»”

Αρχεία: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΡΑΚΑΡΙ-ΜΕΣΟΝΗΣΙΑ-ΕΛΕΝΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 96010) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχείο: ΑΡΧΕΙΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 91740) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΏΝ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ΔΉΜΟΥ ΑΜΑΡΊΟΥ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΎΡΕΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2019 – ΥΠΟΈΡΓΟ (ΝΈΟ): «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΒΑΤΌΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΊΟΥ, ΛΑΜΠΙΩΤΏΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΊΟΥ»”

Αρχείο: ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ-ΛΑΜΠΙΩΤΕΣ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ