ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 200151) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Κατεβάστε τα αρχεία ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 202446 ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΡΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ»

Κατεβάστε τα αρχεία ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 200221) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,ΒΡΥΣΩΝ, ΚΑΡΔΑΚΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ,ΔΡΥΓΙΩΝ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥΚΑΙ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχείο: ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 195986) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΓΟΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ »

Αρχεία: ΑΡΧΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ