ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 193907) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΌΣ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΘΑΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Κατεβάστε τα αρχεία ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 193906) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΑΞΗ: ΚΕΝΤΡΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΉΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ ΚΕΝΑΚ ΑΡΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 192627) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΉ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΈΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Κατεβάστε τα αρχεία ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 172156) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΗ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ (1): ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Κατεβάστε τα αρχεία ΕΔΩ